Skip to content
 1. 1919

  Zoon van een wollenstoffenfabrikant

  Boven een winkel in de Heuvelstraat 60 startte Barend van Spaendonck in 1919, als zoon van een wollenstoffenfabrikant, met ondersteuning van werkgeversverenigingen in de Brabantse regio. Daaronder zijn onder andere de voorlopers van VNO-NCW Brabant-Zeeland en de textielindustrie, de dakpanindustrie, de wolwevers, de leerlooierijen en de schoenproducenten. Hij zette zich in voor het samenbrengen van sociaal-economische ondernemersbelangen. Hij was daarin een vertrouwenspersoon en ‘duvelstoejager’ voor veel partijen. Binnen de stichtingsstructuur functioneerde Van Spaendonck als coöperatie voor de aangesloten branches.   Barend zat tot 1915 op het pre-gymnasium, het huidige St. Odulphuslyceum. Tijdens de Eerste Wereldoorlog studeerde hij juridische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht en was hij lid van studentenvereniging Veritas. Al tijdens zijn studiejaren hield hij lezingen en publiceerde hij in tijdschriften. Zijn promotie in 1918 was de officiële afsluiting van zijn rechtenstudie: meester doctor in rechtswetenschap en staatswetenschap.

  « Vorige item - Volgende item »

  Zoon van een wollenstoffenfabrikant
 2. 1919

  Eerste secretarisfunctie

  Barend van Spaendonck aanvaardt zijn eerste secretarisfunctie bij de ‘R.K. Vereeniging van Werkgevers in het Diocees Den Bosch’. Op 30 januari 1919 maakte hij als notulist verslag van de oprichting van ‘de Bossche’. Hij werd ook secretaris van de ‘Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid’. De oorsprong van Bureau Van Spaendonck ligt in de Willem II-straat 98-100 in Tilburg, een vertrek bij Barends moeder thuis. Hij begon met een typiste voor halve dagen en een tweedehands schrijfmachine. Telefonisch was hij bereikbaar via een luik in de muur naar buurman bakker Van Ham. Op Heuvelstraat 60 opende hij zijn bureau boven een winkel. Ook gevestigd waren Katholieke Vereeniging van Werkgevers diocees Den Bosch, Nederlandse Katholieke Vereniging Werkgevers Textielnijverheid en Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstoffen.

  « Vorige item - Volgende item »

  Eerste secretarisfunctie
 3. 1922

  De ‘Koopmansbeurs’

  De Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen kocht het pand Heuvel 95B, de ‘Koopmansbeurs’. Hier had Van Spaendonck ruimte voor de uitbouw van zijn activiteiten. Barend wordt benoemd tot secretaris van de ‘Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen’. Rond 1924 kwamen daarbij: de Limburgse R.K. Werkgeversvereniging, de Katholieke Werkgeversvereniging in het diocees Breda en de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Daarnaast de secretariaten van de Nederlandse R.K. Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, de R.K. Werkgeversvereniging in het Diocees in Den Bosch, de Nederlandse schoenindustrie en de Brabantse baksteenindustrie. Van al deze organisaties was Barend secretaris.

  « Vorige item - Volgende item »

  De ‘Koopmansbeurs’
 4. 1922

  Kamer van Koophandel en Fabrieken

  Barend van Spaendonck is algemeen secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken (en blijft dit tot 1967).

  « Vorige item - Volgende item »

  Kamer van Koophandel en FabriekenKamer van Koophandel en Fabrieken
 5. 1929

  Tilburgse wollenstoffenindustrie

  Barend gaat werkzaamheden doen in het kader van de pensioenregeling (1929) en de ziekengeldverzekering (1930) ten dienste van de Tilburgse wollenstoffenindustrie.

  « Vorige item - Volgende item »

  Tilburgse wollenstoffenindustrie
 6. 1931

  De Fabrikantenbond

  Aankoop pand Willem II-straat 47-49 in Tilburg ‘de fabrikantenbond’ door de klanten waar Van Spaendonck voor werkt. Medebewoner is de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken.

  « Vorige item - Volgende item »

  De Fabrikantenbond
 7. 1939

  Van Spaendonck is een stichting

  De onderneming wordt de Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. Van Spaendonck, een statutair orgaan in de vorm van een Vergadering van Aangesloten Organisaties en Instellingen (VAOI). Het keurde beleid en begrotingen goed en werd geraadpleegd over de vaststelling van de jaarrekening en de benoeming en bezoldiging van toezichthouders. De Stichting fungeerde als een coöperatieve vereniging: zonder winstoogmerk en met terugstorten van overschotten aan haar contractanten. De Stichting voerde het secretariaat van en voerde diensten uit voor verenigingen en stichtingen. Dat waren branches, werkgeversverenigingen, standsorganisaties, stichtingen voor een breed scala van sociale fondsen (pensioenfondsen, opleidingsfondsen, kinderbijslagfondsen, werkloosheidskassen, brillenfondsen, etc.), bedrijfsverenigingen, productschappen. Maar ook bijvoorbeeld de lokale Kamer van Koophandel en het curatorium van de hogeschool Tilburg (universiteit).

  « Vorige item - Volgende item »

  Van Spaendonck is een stichting
 8. 1948

  BeNeLux

  Barend wordt vicevoorzitter van het ‘Comité voor Belgisch Nederlands Luxemburgse Samenwerking BeNeLux’. Het comité droeg bij aan de totstandkoming van de BeNeLux douane unie in 1948. Hierna werd hij lid van het Economisch en Sociaal Comité (ESC) van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in Brussel. Het ESC trad in 1958 in werking. Barend was tot 1964 vertegenwoordiger van werkgevers.

  « Vorige item - Volgende item »

  BeNeLux
 9. 1950

  Barend-Jan van Spaendonck

  Barend-Jan van Spaendonck (zoon van Barend) treedt in dienst bij Bureau Van Spaendonck als jonge meester in de rechten.

  « Vorige item - Volgende item »

  Barend-Jan van Spaendonck
 10. 1953

  Bureau Van Spaendonck groeit

  Vorming van onder andere landelijke vereniging ‘Federatie Nederlandse Wolindustrie FeNeWol’. Hierdoor toename medewerkers bij Bureau Van Spaendonck tot 109 personen.

  « Vorige item - Volgende item »

  Bureau Van Spaendonck groeit
 11. 1958

  Onderscheidingen Barend

  Barend krijgt voor zijn internationale inzet de Belgische onderscheiding ‘Commandeur in de orde van Leopold II’ en de Franse ‘Orde du Mérite Commercial’ en hij wordt benoemd tot ‘Commandeur in de Orde van Verdienste van het Groothertogdom Luxemburg.’ In 1949 werd hij al benoemd tot Officier in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in 1956 krijgt Barend een eredoctoraat aan de Katholieke Economische Hogeschool. In 1959 wordt hij ‘Commandeur in de orde van Oranje Nassau’.

  « Vorige item - Volgende item »

  Onderscheidingen Barend
 12. 1963

  Zoon volgt vader op

  Barend Jan van Spaendonck volgt zijn vader op als directeur van de Stichting. De organisatie telt 65 personen.

  « Vorige item - Volgende item »

  Zoon volgt vader op
 13. 1964

  Geen eigen vermogen

  Directie van de Stichting omgevormd tot een Raad van Bestuur. Daarin zaten de managers van activiteiten (landelijke secretariaten, regionale secretariaten, pensioenfondsen). Corpac NV. werd opgericht om aan het Reitseplein een kantoorpand te bouwen en exploiteren voor gemeenschappelijke rekening. Omdat Van Spaendonck geen eigen vermogen had bestonden de aandeelhouders uit 18 aangesloten organisaties en instellingen. Deze hadden hun panden in de Willem II-straat verkocht en herinvesteerden dat geld in Corpac. De Stichting Van Spaendonck deed de directievoering. Was er een exploitatieoverschot dan werd dat teruggestort.

  « Vorige item - Volgende item »

  Geen eigen vermogen
 14. 1964

  Eerste stappen in loonadministraties

  Overname ponskaartenapparatuur van IBM en oprichting ‘Centrale Administratie Tilburg’ (CAT)

  « Vorige item - Volgende item »

  Eerste stappen in loonadministraties
 15. 1965

  Neergang Tilburgse textielindustrie

  In 1960 waren 14.000 Tilburgers voor hun inkomen afhankelijk van de textielfabriek of werkplaatsen zoals wasserijen, ververijen, en kledingateliers. Meer dan 60 procent van de werkende bevolking van Tilburg wordt hiermee geraakt.

  « Vorige item - Volgende item »

  Neergang Tilburgse textielindustrie
 16. 1967

  Opening pand Reitseplein 1

  Architect Van de Broek en Bakema ontwerpt dit bijzondere gebouw, dat later bekend is als ‘het Corpac-huis’. Corpac is een afkorting van de Latijnse spreuk ‘Concordia Res Parvae Crescunt’ van de Romeinse dichter Sallustius en het betekent 'door samenwerking worden kleine dingen groot'. Ook anno nu is dit het motto van Van Spaendonck.

  « Vorige item - Volgende item »

  Opening pand Reitseplein 1
 17. 1968

  Secretariaten en administraties

  Bureau van Spaendonck verzorgt de secretariaten en administraties van een groot aantal branche- en regionale werkgeversorganisaties, paritaire bedrijfsorganen en onderwijsinstellingen, en allerlei regelingen op sociaal gebied (bedrijfstakpensioenfondsen, bedrijfsverenigingen) en op economisch gebied (productiviteitsbevordering, research, collectieve promotie). Structureel waren er twee hoofdsectoren: Secretariaten en Sociale Fondsen. Eind jaren zestig brak er een tijd aan van herstructureren van hele bedrijfstakken met behulp van de overheid. Bedrijven verdwenen of werden samengevoegd. Het Bureau heeft hierin verschillende branches begeleid. Zoals de textiel-, schoen- en wasserij-industrie.

  « Vorige item - Volgende item »

  Secretariaten en administraties
 18. 1969

  Service- en adviescentrum voor het bedrijfsleven

  Van Spaendonck kiest voor een verbreding naar een palet van diensten op het vlak van organisatieadvies, computerservice, makelaardij, incasso, administratievoering en drukwerk. Van Spaendonck bleef een stichting zonder winstoogmerk. Het Bureau kreeg een ander gezicht met drie afdelingen:

  • Secretariaten en bestuursbegeleiding;
  • Pensioen en vermogensbeheer (alleen sociale fondsen);
  • Staf en ondersteunende diensten (afdelingen financiële en personeelsadministratie, bibliotheek, postkamer, dienst interne automatisering, personeelszaken).
  Er werd een IBM mainfraim aangeschaft samen met andere partijen. Hiermee werd het fundament gelegd voor Bureau Van Spaendonck Computerservice B.V. waar batchprogrammatuur draaide voor derden. Dit was de basis voor een systeemhuis.

  « Vorige item - Volgende item »

  Service- en adviescentrum voor het bedrijfsleven
 19. 1976 - 1986

  Van Spaendonck Beheer BV.

  Met daaronder:
  • Afdeling statistiek en functiewaardering werd Van Spaendonck Adviesgroep BV.
  • Huisdrukkerij werd Van Spaendonck Drukkerij BV.
  • Zwarte lijst van debiteuren werd CIV incasso BV.
  • Beheren van direct onroerend goed voor pensioenfondsen werd Van Spaendonck Makelaardij BV.
  • Twee afdelingen van de Stichting: ABB (administratie en beheer bedrijven) en AV VIS (verenigingen, instellingen en scholen). ABB werd later Accountantskantoor Reitseplein BV. Administratiekantoor verenigingen en instellingen werd Van Spaendonck Secretariaten.
  • Van Spaendonck Computercentrum BV. (later Van Spaendonck Administratie en Automatisering BV.)

  « Vorige item - Volgende item »

  Van Spaendonck Beheer BV.Van Spaendonck Beheer BV.
 20. 1987

  Afscheid Barend-Jan van Spaendonck

  * 16-8-1924 Tilburg † 10-11-2011 Tilburg

  « Vorige item - Volgende item »

  Afscheid Barend-Jan van Spaendonck
 21. 1987

  Opvolger geen Van Spaendonck

  Als opvolger voor de Raad van bestuur wordt een Algemene Directie aangesteld: voorzitter Siert de Jong en adjunct directeur Jan Gevers. Er werken circa 280 medewerkers bij Van Spaendonck. Het bedrijf ontwikkelt verder door naar een zelfstandige zakelijke dienstverlener. Van Spaendonck ging bestuurders en managers ondersteunen bij vraagstukken die het voortbestaan van hun organisatie of onderneming raken. Een onderneming die werkt met vernieuwende concepten, benaderingen en services. Maar ook een maatschappelijk betrokken onderneming die gelooft in evenwichtige en duurzame oplossingen.

  « Vorige item - Volgende item »

  Opvolger geen Van Spaendonck
 22. 1988 - 2000

  Participaties, samenwerkingen en initiatieven

  • Samenwerking Van Spaendonck Adviesgroep met Bouman & partners en verhuizing naar Soetelieve in Den Bosch (1992)
  • Overname Holle communicatie BV.
  • Participatie (50%) in Pauw en partners BV.
  • Opzet Van Spaendonck association management BV. in Brussel
  • Opstart Van Spaendonck Utrecht
  • Opzet Van Spaendonck Den Haag
  • Overname Wissenraet BV. uit Amsterdam (1993)
  • Participatie in Lazet secretariatenbureau uit Nieuwegein
  • Van Spaendonck Leven BV.
  • Van Spaendonck Risk BV. tot 2017
  • Samenwerking Bouman, MIM & Van Spaendonck (BMVS) BV.
  • Samenwerking Pauw en Van Spaendonck BV. en Sanders Zeilstra en partners BV. tot PSZVS BV.
  • Van Spaendonck Makelaardij BV. verkocht aan makelaar Meeus.
  • Accountantskantoor Reitseplein BV. management buyout.
  • CIV incasso BV. management buyout.
  • Van Spaendonck Drukkerij BV. overgenomen door Versteden druk.

  « Vorige item - Volgende item »

  Participaties, samenwerkingen en initiatieven
 23. 1994

  Van Spaendonck viert haar 75 jaar bestaan

 24. 2000

  Stichting Van Spaendonck

  Na het vertrek van Pensioen en Vermogensbeheer wordt besloten de juridische en fiscale structuur volkomen marktconform te maken en ook de ondersteunende diensten te decentraliseren. De Stichting wordt een zuivere vermogensstichting met daaronder Van Spaendonck Groep BV. en alle dochters. Het personeel gaat over naar de vennootschap waar men voor werkt.

  « Vorige item - Volgende item »

 25. 2001

  Wisseling van de wacht

  Jan Gevers volgt Siert de Jong op als directievoorzitter.

  « Vorige item - Volgende item »

  Wisseling van de wacht
 26. 2002

  Fusie

  Interpolis gaat een fusie aan met Relan. De aandelen van Van Spaendonck Groep in de twee joint ventures (Interpolis & Van Spaendonck Pensioenen BV. en Van Spaendonck Administratie en Automatisering BV.) worden omgezet in aandelen Interpolis NV. Deze ruil zorgt ervoor dat er binnen het Interpolis concern 100% dochters ontstaan. Jan Gevers neemt plaats in de Raad van Commissarissen van Van Spaendonck Administratie en Automatisering BV.

  « Vorige item - Volgende item »

 27. 2003 - 2015

  Aan/verkoop door Van Spaendonck Groep

  • NovioConsult BV. aangekocht en later weer verkocht.
  • Brederijn BV. verkocht aan Van Spaendonck Management Consultants BV. en in 2012 vrijwillig geliquideerd
  • MarketConcern verkocht.
  • In 2007 worden de aandelen van Van Spaendonck Administratie en Automatisering BV. teruggekocht van Interpolis. Hiermee is Van Spaendonck in staat om Loket.nl in de markt te gaan zetten. Daarna werden nieuwe BV’s opgericht: Van Spaendonck Services BV. en VSP Risk BV.
  • Oprichting Van Spaendonck HR legal BV. De vennootschap wordt in 2013 weer geliquideerd.
  • Tussen 2010 en 2015 strategische samenwerking tussen onderzoeksbureau Panteia en Van Spaendonck.

  « Vorige item - Volgende item »

 28. 2004

  Wissenraet Van Spaendonck verhuist naar Tilburg

  Vestigingen in Utrecht en Badhoevedorp worden in 2003 gesloten. Brancheverenigingen gaan mee naar Wissenraet Van Spaendonck in Tilburg. Anno 2019 bedienen ze meer dan 150 branche- en beroepsorganisaties met diensten en adviezen. Samenwerking in de vorm van (project-)management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of leden-event tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

  « Vorige item - Volgende item »

  Wissenraet Van Spaendonck verhuist naar Tilburg
 29. 2006

  Start Loket.nl

  Loket.nl heeft als missie om ondernemers in het mkb met personeel zorgeloos te laten ondernemen, waarbij de verbinding tussen werkgever en werknemers centraal staat. In 12 jaar tijd heeft Loket.nl de marktleiders positie veroverd op het gebied van online salaris- en personeelsadministratie voor het mkb. Door samenwerking met accountantskantoren en slimme integraties met andere softwareapplicaties zorgt Loket.nl ervoor dat de ondernemer zo min mogelijk omkijken heeft naar de administratie. Via ruim 220 accountants en Van Spaendonck Online, specialist in salarisadministratie, personeelsadministratie, verlofregistratie, verzuim en arbeidsvoorwaarden, gebruiken meer dan 120.000 werkgevers en een miljoen werknemers Loket.nl, een online-applicatie voor salaris- en personeelsadministratie.

  « Vorige item - Volgende item »

  Start Loket.nl
 30. 2009

  Van Spaendonck BrancheAdvies BV.

  Biedt strategische advisering en interim management voor verenigingen en stichtingen

  « Vorige item - Volgende item »

 31. 2015

  Stichting Van Spaendonck Fundatie

  Bij Van Spaendonck worden we gedreven door de gedachte dat succesvol ondernemen van groot belang is voor onze maatschappij. Ondernemen levert welvaart, dynamiek en ontplooiingsmogelijkheden voor mensen. Van Spaendonck herinvesteert winsten in initiatieven die tot doel hebben het mkb in de toekomst te versterken. Op die manier leveren we naar vermogen onze bijdrage aan een hechte en inclusieve samenleving. Daarom zijn we in 2009 de Van Spaendonck Fundatie gestart om iets terug te geven aan de maatschappij. In 2015 is de Mr. Dr. B.J.M. Van Spaendonck leerstoel ‘Innovatieve Samenwerking’ in samenwerking met TIAS School for Business & Society/Tilburg University gestart en het Kenniscentrum ICOON begonnen. ICOON richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen.

  « Vorige item - Volgende item »

  Stichting Van Spaendonck Fundatie
 32. 2015

  Data New Business

  Binnen Van Spaendonck streven we ernaar de ondernemers binnen het MKB innovatieve en veelzijdige oplossingen te bieden om hun dienstverlening en concurrentiepositie te verbeteren. Op basis van data uit ons zeer uitgebreid dataplatform geven wij inzicht in de markt en trends, op basis waarvan de ondernemers direct kunnen acteren en waarde kunnen creëren. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor publiceert elk kwartaal een gratis update van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het Nederlandse MKB. 'Wat moet ik mijn nieuwe medewerker betalen?' is eenvraag van veel werkgevers, bij de werving van nieuwe medewerkers, of bij een eindejaarsgesprek. Cao lonen geven een indicatie, maar niet iedere sector heeft een vastgestelde cao. Lees meer over de mogelijkheden van de salarischecker.  

  « Vorige item - Volgende item »

  Data New Business
 33. 2017

  Opening Van Spaendonck Ondernemingshuis

  Met trots opende burgemeester Peter Noordanus het nieuwe Van Spaendonck Ondernemingshuis. Na een grondige renovatie is het een duurzaam huis geworden met het Breaam Excellent certificaat. Het is een open en transparant huis waar de belangen van ondernemers bij elkaar komen en waar we mensen en netwerken aan elkaar verbinden.

  « Vorige item - Volgende item »

  Opening Van Spaendonck OndernemingshuisOpening Van Spaendonck OndernemingshuisOpening Van Spaendonck OndernemingshuisOpening Van Spaendonck Ondernemingshuis
 34. 2018

  Terug naar de oorsprong

  De oorsprong van Van Spaendonck ligt onder andere in het verzorgen van secretariaten en administraties in de textiel- en schoenindustrie. Vanaf de jaren zestig liep het aantal ondernemingen in de ‘maak-industrie’ sterk terug vanwege concurrentie uit de lagelonenlanden. Anno 2018 ondersteunt Wissenraet Van Spaendonck met de ‘Reshoring Connection’ bedrijven die hun productie weer terugbrengen naar Nederland.

  « Vorige item - Volgende item »

  Terug naar de oorsprong
 35. 2018

  Opvolging

  Directievoorzitter Jan Gevers wordt na 40 jaar opgevolgd door Jeroen de Heer.

  « Vorige item - Volgende item »

  OpvolgingOpvolging
 36. 2018

  My-Life en CoPilot

  Binnen Van Spaendonck is er altijd ruimte voor vernieuwende initiatieven waarbij de ondernemer centraal staat.

  My-Life is de ‘digitale assistent waar alles om jou draait’. Het heeft nu al als mogelijkheden: een persoonlijk archief, je werknemersdossier, opleidingen boeken, verzekeringen afsluiten en de salaris-checker. http://www.my-life.nl

  CoPilot is de digitale copiloot die je bijstaat in je reis als werkgever. CoPilot wijst je de weg bij zaken die op je afkomen als groeiende werkgever. Dat doen we door je proactief te wijzen op wet- en regelgeving, slimme tools voor je te ontwikkelen en je suggesties te geven die op jouw onderneming van toepassing zijn. Kortom, CoPilot haalt de complexiteit uit personeelszaken. Zo krijg jij de ruimte om te versnellen en je personeel ervaart je als een prettige werkgever. http://www.copilot.nl

  « Vorige item - Volgende item »

 37. 2019

  Van Spaendonck 100 jaar

  Nederland kan niet zonder haar ondernemers. Wij geloven dat succesvol ondernemen bijdraagt aan de kracht van onze samenleving. We zien dat er veel op ondernemers afkomt. Van digitalisering tot aan verduurzaming, van wetgeving tot aan de arbeidsmarkt: de ondernemer van tegenwoordig staat voor uitdagende vraagstukken. Van Spaendonck helpt ondernemers bij hun uitdagingen. Dit doen we door ondernemers te helpen succesvol te ondernemen, te verbinden en samen te laten werken

  « Vorige item - Volgende item »

  Van Spaendonck 100 jaar

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Afwijzen Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Alles accepteren Opslaan