Skip to content

Privacy Statement

Privacy Statement

Van Spaendonck Groep B.V. en haar groepsmaatschappijen Van Spaendonck Vastgoed B.V., Wissenraet van Spaendonck B.V., Van Spaendonck BrancheAdvies B.V. en Van Spaendonck Services B.V. (hierna aangeduid als ‘Van Spaendonck’) verleent sinds 1919 diensten aan branches en beroepsgroepen en daaraan gelieerde verenigingen en stichtingen, aan accountantskantoren, dienstverleners en aan ondernemingen. Elk van de groepsmaatschappijen is gespecialiseerd in een eigen vorm van dienstverlening. Om deze diensten te verlenen verwerkt Van Spaendonck gegevens over ondernemingen en personen. Bescherming van de privacy is hierbij van essentieel belang: vertrouwen in dienstverlening is cruciaal. Daarom behandelt Van Spaendonck (persoons)gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden genomen.

Lees hier Privacy Statement Van Spaendonck Groep BV