De Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen kocht het pand Heuvel 95B, de ‘Koopmansbeurs’. Hier had Van Spaendonck ruimte voor de uitbouw van zijn activiteiten. Barend wordt benoemd tot secretaris van de ‘Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen’.

Rond 1924 kwamen daarbij: de Limburgse R.K. Werkgeversvereniging, de Katholieke Werkgeversvereniging in het diocees Breda en de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Daarnaast de secretariaten van de Nederlandse R.K. Vereniging van Werkgevers in de Textielnijverheid, de R.K. Werkgeversvereniging in het Diocees in Den Bosch, de Nederlandse schoenindustrie en de Brabantse baksteenindustrie. Van al deze organisaties was Barend secretaris.