Interpolis gaat een fusie aan met Relan. De aandelen van Van Spaendonck Groep in de twee joint ventures (Interpolis & Van Spaendonck Pensioenen BV. en Van Spaendonck Administratie en Automatisering BV.) worden omgezet in aandelen Interpolis NV. Deze ruil zorgt ervoor dat er binnen het Interpolis concern 100% dochters ontstaan. Jan Gevers neemt plaats in de Raad van Commissarissen van Van Spaendonck Administratie en Automatisering BV.