Bureau van Spaendonck verzorgt de secretariaten en administraties van een groot aantal branche- en regionale werkgeversorganisaties, paritaire bedrijfsorganen en onderwijsinstellingen, en allerlei regelingen op sociaal gebied (bedrijfstakpensioenfondsen, bedrijfsverenigingen) en op economisch gebied (productiviteitsbevordering, research, collectieve promotie). Structureel waren er twee hoofdsectoren: Secretariaten en Sociale Fondsen.

Eind jaren zestig brak er een tijd aan van herstructureren van hele bedrijfstakken met behulp van de overheid. Bedrijven verdwenen of werden samengevoegd. Het Bureau heeft hierin verschillende branches begeleid. Zoals de textiel-, schoen- en wasserij-industrie.