De onderneming wordt de Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. Van Spaendonck, een statutair orgaan in de vorm van een Vergadering van Aangesloten Organisaties en Instellingen (VAOI). Het keurde beleid en begrotingen goed en werd geraadpleegd over de vaststelling van de jaarrekening en de benoeming en bezoldiging van toezichthouders. De Stichting fungeerde als een coöperatieve vereniging: zonder winstoogmerk en met terugstorten van overschotten aan haar contractanten.

De Stichting voerde het secretariaat van en voerde diensten uit voor verenigingen en stichtingen. Dat waren branches, werkgeversverenigingen, standsorganisaties, stichtingen voor een breed scala van sociale fondsen (pensioenfondsen, opleidingsfondsen, kinderbijslagfondsen, werkloosheidskassen, brillenfondsen, etc.), bedrijfsverenigingen, productschappen. Maar ook bijvoorbeeld de lokale Kamer van Koophandel en het curatorium van de hogeschool Tilburg (universiteit).